Besoldungsgruppe A

Besoldungsordnung A – Wikipedia Die Besoldungsordnungen A des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG; „Bundesbesoldungsordnung A“) und der Landesbesoldungsgesetze enthalten die Ämter der Beamten … …

Devamını Okuyun